Gazdaságinformatika BSc

Gazdaságinformatikus alapképzési szak

Az informatika tartósan a növekedő és jól fizetett karrierlehetőségek közé tartozik az üzleti-, és a közszférában egyaránt. Ugyanakkor, ha sikeres szeretne lenni az informatika területén, akkor mind technológiai, mind üzleti területen biztos alapokkal kell rendelkeznie.

A gazdaságinformatikus alapképzés olyan interdiszciplináris képzési program, melynek keretében elsajátítható mindaz a tudás, melynek segítségével sikeresen alkalmazhatók az információtechnológia elméletei és alapelvei valós üzleti lehetőségek és kihívások megoldásában. A fokozat megszerzésével a gazdaságinformatikusok képesek valós üzleti folyamatok és a folyamatokban rejlő problémák megértésére és megoldására. Elsajátítják az informatikai feladatok menedzselésének elveit és lépéseit. Rendelkeznek az információtechnológia korszerű lehetőségeinek kihasználásához, a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának a növeléséhez szükséges tudással. Képesek a folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére.

A Budapesti Corvinus Egyetem Informatikai Intézete szoros kapcsolatot tart fenn számos üzleti szereplővel is, akik aktívan részt vesznek a gazdaságinformatikus hallgatók oktatásában, tananyagok kidolgozásában, műhelyviták és konferenciák szervesében. Évek óta szoros az együttműködés az egyetem és az SAP (SAP University Alliance program), a Microsoft, az ISACA vagy az IBM között.

Aktuális operatív tantervek:

1-2. évfolyam

3-4. évfolyam