Információrendszerek Tanszék

A tanszék oktatási profilja az információrendszerek tervezéséhez, irányításához és működtetéséhez kapcsolódó stúdiumok, az informatikával kapcsolatos üzleti problémakörök: informatikai stratégiatervezés; IT kormányzás, vállalati és e-kormányzati alkalmazások, IT szolgáltatás-menedzsment, folyamat-menedzsment, integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP); üzleti intelligencia; intelligens rendszerek; adatbányászat; információmenedzsment; informatikai projektek menedzselése, tudásmenedzsment, intelligens rendszerek, IT biztonság, IT audit.

Az oktatás kiterjed az alapszakokon kötelező választható Üzleti informatika című alapozó tárgytól kezdve a szakterületi specialitásokkal foglalkozó posztgraduális informatikai menedzsment másoddiplomás és doktori kurzusokig. Az ISP-ben több tárgy oktatása angolul folyik. A gazdaságinformatikus BSc-ben számos kötelező és szakmai specializációs tárgyat gondoz a tanszék. A tanszék munkatársai nagy szerepet játszanak a gazdaságinformatikus MSc-tárgyainak oktatásában, és a fontosabb szakmai tárgyak gondozásában.

A kutatás a tanszék profiljába vágó témákban (lásd fent) folyik, elsősorban pályázati formában. A tanszék oktatási feladatai mellett intenzíven részt vesz a hazai szakmai közéletben is. Tanácsadói tevékenységünkben az utóbbi években elsősorban
az e-kormányzati fejlesztések, az informatikai szolgáltatások menedzsmentje, a folyamatmenedzsment, az üzleti intelligencia és az informatikai audit kapott hangsúlyt. E-kormányzati, tudásmenedzsment és e-learning, valamint projektmenedzsment témákban több nemzetközi és hazai kutatási projektünk fut.

A tanszék évtizedes tapasztalatokra alapozva nagy súlyt helyez az innovatív oktatási megoldások, e-learning lehetőségek integrálására a nappali és egyéb képzésekben. Törekszünk a korszerű technológiák oktatásba való beépítésébe, ennek keretében gondozzuk a piacvezető ERP és üzleti intelligencia termékek, pl. az SAP vállalatirányítási információ-rendszereinek és a SAS BI megoldások használatára épülő tárgyakat. A tárgyaink a korszerű módszertanok (COBIT, ITIL, TOGAF) megismertetését is szolgálják.