INFOMAN

A szak célja: olyan szakemberek képzése, akik képesek információrendszerek tervezésére, fejlesztésére és menedzselésére, valamint az információs szakterület és a szervezet más területei közötti “híd” megépítésére, hatékony, jól működő kapcsolatok megteremtésére és működtetésére.

A szak azoknak jó lehetőség, akik:

  • az üzleti informatikával kapcsolatban dolgoznak az üzleti oldalon, de szükségük van a jó áttekintésre a gazdaságinformatikáról
  • informatikusok, de mélyebben meg szeretnék érteni az üzleti oldalt és az informatikai üzleti vonatkozásait
  • speciális szakterületi ismereteiket mélyíteni szeretnék
  • vezetői pozíciót szeretnének betölteni üzleti informatikai területen

A résztvevőket felkészítjük az üzleti folyamatok és a technológia lehetőségek integrált szemléletű kezelésére, a vállalat gazdálkodásának többrétegű-többszempontú megértésére, támogatására. A szak olyan képzettséget ad a hallgatóknak, amellyel képesek lesznek a “kemény” számítástechnikai alapokat és a “puha” menedzsment ismereteket ötvözve az informatika vállalaton belüli menedzselésére. A résztvevők a korszerű informatikai menedzsment tudást gazdálkodási, vezetési, stratégiaalkotási, kontrolling és vállalkozási ismeretekkel kiegészítve alkalmasak lesznek az informatika és az üzlet közötti eredményes kapcsolat megteremtésére, az üzleti problémák informatikai feladatokká való „lefordítására”, és a megoldás menedzselésére.

A képzés bemutatja a funkcionális területek – marketing, pénzügy, számvitel, kontrolling, logisztika, HR, stb. – hatékony működtetését elősegítő korszerű informatikai eszközöket, rendszereket. Az e-kereskedelem, a nagyvállalati információmenedzsment problémák, az IT biztonság és az üzleti intelligencia alkalmazásai és a tudásmenedzsment kérdésköre mellett kiemelten foglalkozunk az informatikai szolgáltatás menedzsment, valamint az IT audit területével. Kitérünk azokra a kihívásokra, amelyekkel egy informatikai rendszer fejlesztése, bevezetése, működtetése során az informatikai-, üzleti és szakterületi vezetők szembesülnek. A képzés során munkakörük sikeres, felelősségteljes ellátását biztosító gazdasági, és a legkorszerűbb menedzsment ismeretekre, konfliktusmegoldó-, és vezetői kompetenciákra tesznek szert hallgatóink.

Az informatikai menedzser szakirányú továbbképzés hagyománya az 1990-es évek végéig nyúlik vissza. A program kurzusait az Egyetem gyakorlott, az üzleti életben elismert, nemzetközi tekintélyű oktatói vezetik. Az egyes kurzusokba rendszeresen bevonunk gyakorló vállalati szakembereket, tanácsadókat.

A képzés 4 féléves. A foglalkozások hetente, kedden és csütörtökön 17 órától kb. 21 óráig tartanak, félévente 14 héten át.

Programunkra olyan tehetséges, motivált, munkahelyi tapasztalatokkal rendelkező felsőfokú végzettségű szakembereket várunk, akik az informatika területén piacképes tudással akarnak rendelkezni, vezetői pozíciókat kívánnak betölteni, motiváltságuk, kitartásuk folytán készek egy lelkes csapattal együttdolgozva a társas tanulásban részt venni.

image2 image3 image1_2

További információk az egyetemi weblapon () és a Gazdálkodástudományi kar szakirányú továbbképzéssel foglalkozó oldalán: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=8963